اطلاعات کابل های آلومینیوم سیمند ابهر

اطلاعات کابل های آلومینیوم سیمند ابهر

کابل آلومینیوم شرکت سیمند کابل ابهر

بعد از یک دوره فعالیت بسیار وفق شرکت سیمند کابل ابهر در بازار فروش سیم و کابل، در راستای ادامه ی فعالیت خود این شرکت شروع به تولید انواع کابل آلومینیوم کرد. محصولات تولید شده در شرکت سیمند دارای استاندارد و تاییدیه میباشد.

(کابل آلومینیوم (تک رشته

کابل آلومینیوم دو و سه و نیم رشته

کابل خودنگهدار

1x25 2x10 3x35+25/16/25
1x35 2x16 3x50+35/16/25
1x50 4x10 3x70+50/16/25
1x70 4x16 3x95+70/25/25
1x95 3x25+16
1x120 3x35+16
1x240 3x50+25
1x300 3x70+35
1x400 3x95+50
1x500 3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120