اطلاعات کابل های فرمان کابل تک

اطلاعات کابل های فرمان کابل تک

شرکت کابل تک (ایکو سابق) در سال ۱۳۴۵ تاسیس شد. شرکت کابل تک به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانجات سیم و کابل در کشور فعالیت میکند.محصولات این کارخانه نیز دارای کیفیت بسیار بالا میباشد.کابل تک یکی از اولین تولیدکنندگان کابل زره کشور میبشاد.دار و سرب دار با توجه به نیاز بازار امروز سیم و کابل در کشور به کابل های آلومینیوم و کابل خودنگهدار،کابل تک نیز شروع تولید کابل های آلومینیوم خود را به صورت انبوه شروع کرده است.

کابل فرمان  قابل انعطاف
کابل فرمان غیر قابل انعطاف
میانگین قطر خارجی (mm) سطح مقطع نامی (mm²) میانگین قطر خارجی (mm) سطح مقطع نامی (mm²)
6.7 2x1 11.6 5x1.5 re
7.1 3x1 12.5 5x1.5 rm
7.7 4x1 12.7 7x1.5 re
8.6 5x1 13.2 7x1.5 rm
9.6 6x1 15.6 10x1.5 re
9.6 7x1 16.4 10x1.5 rm
10.6 8x1 16.1 12x1.5 re
12.5 10x1 16.8 12x1.5 rm
12.9 12x1 16.8 14x1.5 re
15.3 18x1 17.6 14x1.5 rm
15.3 19x1 16.8 19x1.5 re
18 25x1 19.5 19x1.5 rm
18.6 27x1 21.6 24x1.5 re
21.1 36x1 22.7 24x1.5 rm
21.1 37x1 22.8 30x1.5 re
22 40x1 23.9 30x1.5 rm
23 42x1 24.6 37x1.5 re
25.1 50x1 26.0 37x1.5 rm
27 61x1