فیبر نوری

سیم وکابل یاسین فیبر نوری

کابل فیبر نوری
برای انتقال اطلاعات از طریق سیگنال های نوری از این کابل استفاده میگردد. هر رشته از کابل فیبرنوری توانایی انتقال معادل 2400 (دو هزار و چهارصد) زوج از کابل مسی را دارد
این کابل نیز بر اساس استاندارد شرکت مخابرات طراحی و تولید میگردد که TCI نام دارد و هر رشته درون کابل فیبرنوری CORE نام دارد. کابل های فیبر نوری به دودسته داخلی و خارجی تقسیم میشود.
اجزای کابل فیبر نوری خارجی شامل:
1رشته فیبر نوری (CORE)
2: ژله
3:لوزتیوب
4:نواربایندرکلی
5 :عنصر کششی
6:محافظ
7: روکش
1:>>>رشته فیبر نوری CORE
این رشته توسط تکنولوژی بسیار بالا تولید میگردد.
برای تولید رشته یا تار فیبر:یک استوانه شیشه ای را در یک برج تحت فشار و دمای بالا فشرده میکنند تا خروجی ان یک رشته بسیار نازک شیشه ای گردد سپس به رشته نازکتر تبدیل میگردد تا آماده تولید کابل شود.
رشته های فیبر نوری به دو دسته ( تک حالته single mode ) و (چندحالته multi mode) تقسیم میشود
تارهای single mode دارای دو نوع ( SM) (NZ) میباشد
تار (SM) برای مسافت های طولانی استفاده میگردد
تار(NZ) برای مسافت های کوتاهتر استفاده میگردد
2:>>>> ژله
برخلاف کابل های مسی رشته های فیبر نوریدرون لوزتیوب معلق هستند تا بتوانند به راحتی خم شوند و پیچ و تاپ بخورند و به جهت آزادی عمل در خم شدن و عملکرد بهتر در خم شدن کابل درون لوزتیوب با ماده ای ژله مانند پر میشود.
3:>>> لوزتیوب
تارهای فیبر نوری در هسته های چندعددی که معمولا تا 6 تار در یک لوزتیوب به صورت معلق کنار یکدیگر قرار میگیرند.
4:>>>نوار بایندرکلی
در کابل های خارجی بر اساس استاندار لوزتیوب ها به دور ( FRP ) چیده شده اند و به دور آن تاب میخورند اما نوع تاب کابل فیبر نوری با سایر کابل ها متفاوت است و برای نگه داشتن این تاب ها یک نوار بایندرکلیبه دور لوزتیوب ها کشیده میشود.
5:>>> عنصر کششی:
یک ماده سبک با قابلیت تحمل وزن بالاست که در هنگام تولید کابل این عنصرکشیده میشود سپس کابل به دور آن تولید میگردد تا استحکام کلی کابل حفظ شود.
6:>>>محافظ
برای محافظت از موارد ذکر شده استفاده میگردد
7:>>>روکش
روکش کابل فیبر نوری خارجی معمولا از جنس (XLPE) سخت میباشدکه بسیار محکم ولی با قابلیت انعطاف کم میباشد.در پروژه های مخابراتی ایران معمولا روی روکش یک خط نارنجی رنگ وجود دارد.
فیبر نوری داخلی:
به دو دسته 1(تار فیبر ) و 2(روکش ) تقسیم میشود
ساختمان فیبر نوری داخلی بسیار ساده است.این سیم شامل دو عدد تار فیبر مخصوص داخل ساختمان که درون یک روکش در بخشی به هم چسبیده است(مشابه سیم های نایلون) این کابل دارای قابلیت انعطاف بالا میباشد که بتوان آن را درون لوله های کارشده درون ساختمان استفاده کرد.

pdfviewer

جهت هرگونه سفارش و یا راهنمایی با ما تماس بگیرید

تماس با ما